Těšovice - Těšovická tvrz

Informace

Navštíveno: 1. 11. 2016

Historie: Tvrz je poprvé zmiňována v roce 1394, kdy ji vlastnil svobodný man Beran z Těšovic, který ji pravděpodobně založil. Nejdříve tvrz lenním systémem patřila rodu Nothafů, následně Leuchtenberkům a nakonec Šlikům. O výsadu svobodného dvora přišli majitelé tvrze ještě před rokem 1620 a tím se tvrz stala součástí Sokolovského panství, a postupně ztrácela na významu. Na přelomu 18. a 19. století byly zbytky tvrze, ze kterých se dochoval hlavně sklep a některé přízemní zdi, přestavěna na hostinec s hrázděným štítem, který v roce 1841 vlastnil Wenzl Hopf. Po Hopfovi získal tvrz Anton Kolb a rodina Brandova, která ji vlastnila až do odsunu německého obyvatelstva v roce 1945. Tím získala objekt tvrze rodina Vobořilova a následně byl majitelem Josef Šimůnek, který usedlost prodal rodině Makovičkových, kteří ji v současnosti vlastní. Usedlost má tvar uzavřeného dvora, kde je hlavní budova zdobená hrázděným štítem a patrem, ve které jsou základy původní tvrze. Dále k usedlosti patří hospodářská stavení a zachovaný holubník.

Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=8117&PARAM=11&tid=25663

Dojmy: Nádherné roubené stavení i s holubníke, jen škoda že se nedochovaly výraznější zbytky tvrze.

Mapa

Fotografie

IMG_8330
IMG_8343
IMG_8336
IMG_8334
IMG_8332
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain