Týn - Tvrz

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2017

Historie: Tvrziště zde bylo v průběhu 13 – 14. století. Mělo oválný tvar, který měl přibližnou velikost na délku 30 m a na šířku 22 m. V dnešní době leží tvrziště na několika zahradách ve zdejší obci, přičemž mohutný zachovaný val se nachází na zahradě čp. 17, další části tvrziště jsou na zahradách čp. 15, 14 a 16.

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=1166416&sequence=1&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Lomnice&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Bohužel ze silnice samotná tvrz není moc znatelná, jelikož je schovaná za domy a ploty zahrad.

Mapa

Fotografie

IMG_9707
IMG_9705
IMG_9703
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde