Tatrovice - kostel sv. Erharda a kaple sv. Quirina

Informace

Navštíveno: 2. 2. 2016

Historie: Gotický kostel sv. Erharda byl vystavěn v 1. polovině 14. století, avšak první zmínky o zdejším farním kostele pochází již z roku 1352. V průběhu 15. století byl původní kostel majiteli panství rodem Unruherů rozšířen, a následně v 50. letech 16. století přestavěn renesančně a znovu rozšířen, což dokládá kámen s letopočtem 1555. V 1. polovině 18. století proběhla barokní úprava kostela, a interiér byl vybaven barokním inventářem. Někdy v tomto období byla také u hřbitovní zdi vystavěna kaple Olivetské hory s dřevěnými božími muky. Následně v polovině 18. století byl hřbitov u kostela zrušen, a přesunut na nynější místo. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva začal kostel sv. Erharta chátrat. Po dlouhém období devastace v letech 2004 – 2005 prošel kostel celkovou rekonstrukcí jak interiéru, tak exteriéru.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/tatrovice-kostel-sv-erharda

Dojmy: Velmi zajímavý a vzhledem neobvyklí kostelík. Škoda že jsem se nedostal dovnitř.

Mapa

Fotografie

IMG_2342
IMG_2338
IMG_2344
IMG_9052
IMG_9050
IMG_9048
IMG_9046
IMG_9044
IMG_9041
IMG_9039
IMG_9037
IMG_9033
IMG_9031
IMG_9056
IMG_9054
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde