Sněžná - kaplička

Informace

Navštíveno: 6. 5. 2017

Historie: Tato malá kapličky byla vystavěna podle plánů neznámého autora pravděpodobně někdy v průběhu 19. století, či na počátku 21. století, jelikož na mapě katastru z lete 1824 - 1843 ještě není zachycena. Je to malá jednoduchá kaplička, stojící u silnice. Je vidět že v době mé návštěvy by jí neublížila menší oprava, ale za to můžou události po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, jelikož kaple po tomto odsunu přestala být udržována a pozvolna chátrala.

Dojmy: Bohužel jsem o ní nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×