Podstrání - hrad Plikenštejn

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Na skalním ostrohu u křižovatky mezi Rovnou, Krásnem a Sokolovem kdysi stával rodový hrad jednoho mocného místního rodu Plikenštejnů. Hrad nesl také jejich jméno, ale měl jméno i místní, kdy se mu říkalo Blöimstoan. Hrad se již dávno rozpadl, a do dnešních dnů po něm zůstali jen nepatrné zbytky a terénní nerovnosti. O tom kde tento hrad původně stál se vedli velmi dlouho spory. Nakonec byli nalezeny právě pozůstatky tohoto hradu ing. Richardem Švandrlíkem, který se tímto postupně zabýval, až zjistil poměrně přesné umístění hradu. Avšak sám pak uznal že na místě kam byl odkázán, nebyli žádné náznaky prastarého hradu. Samotný hrad stál o 200 metrů jižněji, ale časem bylo zjištěno že zde byla strážní vížka hradu. Na něj navázal amatérský historik Zdeněk Buchtele, ten zde objevil v terénu úchyty budov ve skále, ale také pozůstatky valů a příkopů. V té době bylo nalezeno zde jedenáct šipek, které jsou nyní v Sokolovském muzeu, které dokládají že zde došlo i k ozbrojenému střetu. Následoval průzkum dvou archeologů z karlovarského muzea pana Petra Hereita a Jiřího Klsáka v roce 1993, tento průzkum si zde dovolím citovat:

„Jejich zpráva oznamovala nález mnoha keramických střepů (cca 650 ks), prejzů a dalších zajímavých exponátů. Jejich výsledný verdikt byl netrpělivě očekáván. Nakonec k radosti všech zaznělo – zde je opravdu ono tak dlouho hledané tajemné místo, kde středověký hrad stával. Nalezená keramika spadala časově do období 14. – 15. stol., což se shodovalo se znalostí o existenci hradu. Mezi nálezy se objevily velice zajímavé kousky - železný řetěz cca 2m dlouhý, různé misky, nádobové kachle či praková koule o průměru 14,2 cm a váze 3,26 kg! Mezi bohatě zastoupené nálezy patří militaria, která se zde objevila v nečekaném množství a rozmanité formě. Šipky mnoha tvarů, lamela z brigantiny, dvojramenné háky, špičky jako nástrahy pro koně a množství železných kování zbraní. Důležitým zjištěním byla skutečnost, že část stavby byla zhotovena z kamene a mezi nimi nalezeny zbytky vřídlovce. Průzkumem byla doložena existence tvrze v rozpětí od počátku 14. stol do I. pol. 15. stol. „

Avšak místní historikové s tímto moc nesouhlasí, jelikož toho objevili mnohem více, a poukázali že hrad byl mnohem větší, nežli jej uvedli víše zmiňovaní archeologové. Dodnes se neví, kdy byl hrad postaven, ale již v nejstarších písemných zmínkách je hrad zmiňován jako stojící. První zmínka je z roku 1300, kdy Konrád Plik založil Nejdek, v té době již rodové sídlo určitě stálo. Také zápis z roku 1250, kde je zmíněné osidlování tohoto kraje hovoří již o stojícím hradě. Tudíž byl asi postaven někdy v 1. polovině 13. století. Co se týká zániku hradu, tak ten je také nejasný, jelikož již v roce 1389 jistý Humprecht z Kynžvartu napsal, že je hrad pustý, ale přitom že Albert Plik sedí na svém rodném hrádku. V roce 1390 je zapsán jako majetek v lenních knihách rodu Leuchtenbergů. Dne 10. května 1542 přešli veškeré majetky Leuchtenbergů na Jeronýma Šlika, ve výčtu majetku je zapsán také hrad Blickenstein u Fronaw. Proč byl hrad opuštěn není známo, ale podle nálezů vyplívá, že hrad byl dobýván a vypálen.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/zanikly-hrad-plickenstejn/

Dojmy: Sice je sem těžší výstup, ale určitě to stojí za to. Jen si nedokážu představit jak tak velká pevnost tady mohla stát.

Mapa

a

Fotografie

×