Nová Ves - sloup Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 26. 3. 2017

Historie: Sloup Nejsvětější Trojice byl vztyčen ve vsi Nová Ves, jako důkaz své zbožnosti v roce 1779. Donátory tohoto sloupu byli Franz Xaver a Jasef Hopf. Sloup vytesal neznámí lidový kamenník. Zde si dovolím citovat popis tohoto sloupu:

"Sousoší Nejsvětější Trojice je umístěno při cestě ke hřbitovu a je provedeno z pískovce. Na nízkém stupni je vztyčen hranolový podstavec s vysazenou profilovanou římsou. Z čelní strany podstavce je kartuše s nápisem 17 FD 79 / Zur Ehre Gottes / hat diese stadue wied / errichten lassen / FRANZ XAVER / et / JOSEFA HOPF / im Jahre 1846 / den 25. April / Z levého boku je pak nápis / Erneuert / von / Anton / und / Berta / Hopf / 1910. Sousoší je tvořeno vpravo postavou Krista, který levou rukou drží kříž umístěný uprostřed kompozice a pravou rukou se drží na prsou. Vlevo je umístěn Bůh Otec s pozdviženou pravou rukou, levou rukou pak drží zeměkouli. Symbol Ducha Svatého na vyobrazení chybí. Pravděpodobně byl ale umístěn v podobě holubice na vrcholu kříže. Tato část je evidentně druhotně upravená. Kolem sousoší je novodobý nízký kovaný plot s vročením L.P. 2010."

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=1265063&sequence=1&mode=parametric&indexId=104786&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Velmi zajímavý sloup Nejsvětější Trojice. Takový typ jsem ještě neviděl.

Mapa

Fotografie

IMG_0141
IMG_0147
IMG_0145
IMG_0143
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain