Nové Sedlo - pomník padlím 1. a 2. odboje

Informace

Navštíveno: 26. 12. 2016

Historie: Pomník je ve tvaru kvádru, na kterém je krychle na níž je český erb. Kvádr je postaven na dalším kvádru, kam je vyrit nápis:

PAMÁTCE PADLÝM

I.ODBOJE 1914-1918

II.ODBOJE 1938-1945

A VŠEM UMUČENÝM NACISMEM

Dojmy: Vysoký sloup, který stojí v malém parčíku.

Mapa

Fotografie

IMG_8955
IMG_8953
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde