Louka - PR Údolí Teplé

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Údolí Teplé je přírodní rezervace, byla vyhlášena v roce 1992 a prochází všemi okresy Karlovarského kraje. Předmětem ochrany je údolí řeky Teplé s přilehlými zalesněnými svahy. Cílem je zachování pestrých ekosystémů průlomového údolí řeky. Péčí o území je pověřena správa CHKO Slavkovský les. V tomto údolí se nachází mnoho krásných skalnatých scenerií, jak se postupně řeka Teplá zařezávala do těchto kopců. Do této krajiny jako by splinula železnice, která zde byla ručně ražená skrz čtyři tunely v roce 1898.

Přírodní rezervace se rozkládá na území všech tří okresů Karlovarského kraje. V okresu Karlovy Vary zabírá 78,57 ha a v okresu Sokolov 93,43 ha; do okresu Cheb zasahuje jen minimální plochou. Zaujímá část průlomového, hluboce zaříznutého až kaňonovitého údolí říčky Teplé a jejího levostranného přítoku – Pramenského potoka v centrální části mariánskolázeňského metabazitového komplexu. Hlavní horninu tvoří amfibolity. Svahy jsou velmi strmé s častými skalními výchozy a kamennými poli. Území rezervace se vyznačuje vysokou geologickou a mikroklimatickou diverzitou.

V oblasti roste ze zvláště chráněných a chráněných druhů rostlin zběhovec jehlancovitý (Ajuga pyramidalis), zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), kapradinka skalní (Woodsia ilvensis), prha arnika (Arnica montana), oměj pestrý (Aconitum variegatum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vřesovec pleťový (Erica carnea) zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), přeslička luční (Equisetum pratense), upolín evropský (Trollius europaeus) či rdest alpský (Potamogeton alpinus). Zachovalý vodní tok oplývá bohatstvím druhů pstruhového pásma. Žije zde mník jednovousý, lipan podhorní, úhoř říční, pstruh potoční, mřenka mramorovaná, ale také rak říční. Cenná je populace vranky obecné. Z ptactva hnízdí v oblasti čáp černý a ledňáček říční. V řece žije vydra říční.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Údolí_Teplé

Dojmy: Nádherná krajina, která mne donutila jít sem více nežli jednou.

Mapa

a

Fotografie

×