Loket - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2014

Historie: Když se městu Loket vyhnula morová epidemie, rozhodla se městská rada, že vystaví z vděčnosti sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Sloup byl postavěn v letech 1718 – 1719 podle návrhu sochaře Johanna Karla Stülpa z Waldsassenu, ve středu náměstí za cenu 104 tisíc zlatých. Stavební práce pak provedli Martin a Šebestián Lambecherovi. V průběhu stavby bylo usouzeno že původní počet soch je malý, a tak přibyli ke sloupu další tři plastiky světců na půlkruhových podstavcích. Po roce 1946 kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva, sloup začal chátrat. Naštěstí ale v roce 2001 proběhla rekonstrukce tohoto sloupu. Následně v roce 2008 proběhli další opravy.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/loket-sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice

Dojmy: Vysoký sloup, který je dominantou náměstí, tedy hned po radnici.

Mapa

a

Fotografie

×