Loket - socha sv. Jana Nepomuckého se zbytky mostu

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: V Lokti jsou v pozdním středověku doloženy dva mosty - Horní a Dolní. Předpokládá se, že oba byly původně dřevěné. Robičské předměstí bylo spojeno s protějším břehem mostem zvaným Rohrsteig, který je doložen již v roce 1637. Umístěn byl v místech dnešní lávky. Druhý most, nazývaný Kaisersteig, stál na místě, kde byl později (asi v 18. století) vybudován obloukový barokní kamenný most zvaný Jánský. Jeho torzo ve formě pilířů z kvádrů si lze prohlédnout na levém břehu řeky Ohře. Na něm se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, patrona vod i české země, který byl původně osazen na tomto kameném mostě.

Zdroj: Naučná tabule.

Dojmy: Socha je pěkně udržována a stojí na kraji bývalého mostu. I když dříve byla pravděpodobně uprostřed.

Mapa

Fotografie

IMG_0533
IMG_0539
IMG_0537
IMG_0521
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain