Loket - socha Panny Marie Immaculaty

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Socha sv. Marie Immaculaty byla vztyčena v 2. polovině 17. století v Dolním Rychnově. Z této vesnice byla tato ranně barokní socha rozebrána a v roce 1973 zrestaurována a umístěna na nynější místo. Z místa původního musela být přesunuta z důvodu těžby hnědého uhlí, která ohrožovala existenci této socha. Zde si dovolím citovat popis:

"Na nízkém čtvercovém podstamentu je vztyčen hranolový sokl s rytými obdélnými zrcadly, který je převýšen mohutnou římsou, na které spočívá masivní, téměř válcový dřík s párem prstenců při patce s toskánskou hlavicí, vrcholící čtvercovou deskou, nesoucí plastiku Panny Marie Immaculaty. Prostovlasá hlava je mírně obrácená k výšinám. Ruce spočívají sepjaty na prsou a pravá noha je mírně pokrčená. Socha má bohatě řasené dlouhé roucho dynamicky pojaté. "

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=14718080&sequence=98&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Loket&municipalityPart%5B0%5D=Loket&page=4&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Hezky udržovaná socha, někde jsem četl že pochází z Dolního Rychnova u Sokolova.

Mapa

Fotografie

IMG_0671
IMG_0669
IMG_0667
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain