Loket - smírčí kříž 0760

Informace

Navštíveno: 3. 4. 2017

Historie: Klínový kříž ze žuly, jehož ramena jsou zpevněna žebry, na hlavě a ramenech jsou tlapaté kříži. Stojí při lesní cestě, která je rovnoběžná se Střeleckou ulicí a vede do Starého Sedla. Ze starší literatury lze předpokládat, že popisovaný kříž byl na místo přesunut až po válce.

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/loket.htm

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, u kterého by mě docela zajímalo jak je starý.

Mapa

Fotografie

3. 4. 2017 smírčí kříže 0137 0759 0760
IMG_0389
IMG_0391
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich