Loket - smírčí kříž 0759

Informace

Navštíveno: 3. 4. 2017

Historie: Klínový kříž ze žuly, jehož ramena jsou zpevněna žebry, na hlavě a ramenech jsou do hloubky vysekány kříže, kteřé mají ve středu takzvanou gemu, na noze jsou dva kruhy s paprsky. Stojí při lesní cestě, která je rovnoběžná se Střeleckou ulicí a vede do Starého Sedla. Ze starší literatury lze předpokládat, že popisovaný kříž byl na místo přesunut až po válce.

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/loket.htm

Dojmy: Hodně zdobený kříž, u které by mne zajímalo jak je vlastně starý.

Mapa

Fotografie

3. 4. 2017 smírčí kříže 0137 0759 0760
IMG_0397
IMG_0399
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich