Loket - Smírčí kříž 0136

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2014

Historie: Tento smírčí kříž je postaven na malém nádvoří na hradě Loket spolu s křížem č. 0761 a vystavenými kamennými koulemi. Původně stál tento kříž v Rooseveltově ulici, ale následně byl přesunut do věže Loketské radnice, a poté na současné místo. Popis kříže si zde dovolím citovat:

„Jedná se o kruhovou stélu, která je vskutku profesionálním kamenickým dílem. Podle slohových prvků bychom ji mohli zařadit do období pozdní gotiky. Lze tak soudit podle prosekaných kruhových segmentů, které svým ztvárněním připomínají kružbu gotických oken. Stéla byla zlomena a poté znovu opravena pomocí cementové malty. Toto poškození je dodnes velmi patrné. Na čelní straně stély lze tušit znamení meče a šibenice. „

Zdroj: https://www.cz-milka.net/smirci-krize/0136-loket-(sokolov)/

Dojmy: Krásně zpracovaný smírčí kříž. Škoda že již je v podstatě nečitelný.

Mapa

Fotografie

WP_20140707_022
0136
„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich