Ležnice - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 30. 10. 2017

Historie: V roce 1743 nechal zdejší rolník jménem Georg Trum na návsi vystavět barokní kapli, která je zasvěcená sv. Janovi Nepomuckému. Po stranách byli sv. Jana Nepomuckého byli na jedné straně sv. Jiří a sv. Jan a na straně druhé byl sv. Marek a sv. Florian. Popis kaple si zde dovolím citovat:

“Kaple stojí uprostřed návsi na mírně zvýšeném a svažujícím se terénu. Půdorysem je obdélník s okosenými rohy. Vstupní průčelí má trojúhelníkový štít zdůrazněný nárožními rustikovanými lisénami ukončenými v patě štítku kamennými soklíky a na vrcholu kamenným křížem. Vstup v obloukem zaklenutém profilovaném ostění. Nad portálem kruhový vpadlý terč s letopočtem 1743. Stříška stanová, krytina novodobá (alukryt), z vrcholu vystupuje sanktusová věžička krytá břidlicí a vrcholící křížkem. Na bocích štítu nabíhá profilovaná římsa s plastickým štukovým obloučkovým vlysem. Boční stěny prolomeny okny s půlkruhovým ukončením, okenní otvory lemovány paspartami se štukovou profilací. Interiér je shodného půdorysu jako vnější, tzn. obdélník s okosenými rohy. Kaple je plochostropá, s nadsazeným fabiónem. V partiích okosení probíhají jednoduché štukové pilastry. V bočních stěnách po stranách oken je prolomena vždy dvojice nik pro sochařskou výzdobu. Sochy jsou osazeny na nízké soklíky s římsou a s akantovým dekorem, s oválným polem a s nápisem uprostřed. Prostor pro oltář je vymezen vpadlou nikou s půlkruhovým ukončením. Oltářní menzu tvoří podstavec.”

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-jana-nepomuckeho-14505572

Dojmy: Maličká a pěkně udržovaná kaplička.

Mapa

a

Fotografie

×