Loket - hrad Loket

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2014

Historie: První písemná zmínka o hradu Loket pochází z roku 1234, avšak hrad je pravděpodobně ještě o něco starší. Zdejší hrad byl vystavěn jako ochrana a opora českého království oproti Štaufskému Chebu. V roce 1337 získal hrad Loket práva královského města od Jana Lucemburského. Králové pobývali na hradě převážně za doby vlády Lucemburků, kdy při jedné návštěvě založil král Karel IV. Karlovy Vary. Hrad byl za celou dobu své existence několikrát upravován. Jedna z hlavních přestav proběhla ve 14. století. Z této přestavby se dochovala věž a starší část hradu.

Během husitských válek Loket zůstal katolickým a podporoval Zikmunda. Za to hrad loket byl obléhán husity, ale ubránil se jim. Když skončili husitské války, tak císař Zikmund v roce 1436 zastavil hrad i s městem kancléři Kašparu Šlikovi, který jej v době husitských válek podporoval. Šlikové si hrad udržely až do roku 1547, kdy jim jej král Ferdinand I. zabavil za účast ve stavovském povstání. Během třicetileté války hrad Loket podporoval evangelíky. V té době přesněji v letech 1613 – 1615 jej spravoval krajský hejtman Vít Werner z Rabic a po něm Matyáš Bernart Unruher. V roce 1621 dobil Loket bavorský generál Tilly, Následně v roce 1631 slíbili Loketští občané věrnost Sasům. To popudilo císaře, a tak hrad dobila císařská armáda a zůstala zde do konce války.

V roce 1648 byl hrad vypleněn Švédy. V roce 1663 byl hrad podle císaře zařazen mezi české hraniční pevnosti, a tak byl ještě více opevněn. Největší rána ale pro hrad i město byla ta, že v Lokti roku 1725 vypukl obrovský požár, který spálil téměř celé město. Následně koncem 18. století vznikla v podzemí hradu krajská věznice, která zde byla až do roku 1948. Zajímavostí je to že v té době bylo na hradě i veřejné muzeum. Na celém vzhledu hradu se nejvíce projevil románský sloh, gotika, ale i renesance. Poslední velká přestavba, která dala hradu nynější vzhled byla na začátku 19. století, kdy byl ještě přestavován na věznici. Tehdy byl zbourán původní románský palác. V současnosti je hrad udržovaný a celoročně přístupný návštěvníkům, i když si myslím že nejkrásnější je na podzim s výhledem na okolní kopce.

Zdroj: http://www.hradloket.info/historie/

Dojmy: Krásně opravený hrad, ve kterém je zajímavé muzeum a dva Smírčí kříže.

Mapa

Fotografie

WP_20140707_027
WP_20140707_026
WP_20140707_025
WP_20140707_024
WP_20140707_021
WP_20140707_020
WP_20140707_019
WP_20140707_018
WP_20140707_017
WP_20140707_014
WP_20140707_013
WP_20140707_083
WP_20140707_082
WP_20140707_081
WP_20140707_080
WP_20140707_079
WP_20140707_078
WP_20140707_076
WP_20140707_075
WP_20140707_074
WP_20140707_073
WP_20140707_071
WP_20140707_070
WP_20140707_069
WP_20140707_068
WP_20140707_067
WP_20140707_066
WP_20140707_065
WP_20140707_064
WP_20140707_063
WP_20140707_062
WP_20140707_060
WP_20140707_059
WP_20140707_058
WP_20140707_056
WP_20140707_054
WP_20140707_051
WP_20140707_050
WP_20140707_048
WP_20140707_047
WP_20140707_046
WP_20140707_045
WP_20140707_044
WP_20140707_043
WP_20140707_041
WP_20140707_040
WP_20140707_039
WP_20140707_038
WP_20140707_037
WP_20140707_036
WP_20140707_034
WP_20140707_033
WP_20140707_032
WP_20140707_031
WP_20140707_030
WP_20140707_028
IMG_0437
IMG_0674
IMG_0557
IMG_0459
IMG_0451
IMG_0678
IMG_0676
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde