Loket - dům 75/13

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Dům byl vystavěn v průběhu 18. století, na základech staršího domu, který shořel v roce 1725. V roce 1886 a 1927 probíhali opravy domu a menší úpravy. Právě z roku 1927 je zachováno nynější průčelí domu. Dovolím si zde citovat popis stavby:

"Původně řadový, po odbourání sousedního čp. 76 (vpravo) dočasně nárožní, zděný, zčásti snad omítaný jednopatrový dům o 3 osách se sedlovou střechou, krytou eternitem. Průčelí rozdělenou plochou kordonovou římsou s lizénami při hranicích. V přízemí vlevo v šambráně obdélné dveře, vpravo dvě neorámovaná obdélná okna. V patře pouze dvě okenní osy, oproti dolejším posunuté do sudých pětin šířky, s podokenními římsami a šambránou kolem horní části otvoru, ukončenou kapkami. Chodba při levé straně parcely i přilehlá místnost jsou plochostropé, vzadu v úrovni přízemí zabíhá do svahu valeně klenutý sklep s kamennou klenbou s otisky prken šalování. Obvod. zdi patra jsou patrně částečně hrázděné. Místnosti plochostropé. Novodobě je osazeno kamenné ostění s letopočtem 1999 a dva střešní vikýře."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=1250007&sequence=77&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Loket&municipalityPart%5B0%5D=Loket&page=4&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Jednoduchý domeček, který mne až tak moc nenadchl.

Mapa

Fotografie

IMG_0728
IMG_0722
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain