Loket - dům čp. 72/7

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Řadový zděný dům, původně s hrázděnou konstrukcí v patře. Z gotické výstavby domu zachován sklep s kamennou valenou klenbou s otisky šalování. Chodba zaklenutá cihelnou segmentovou klenbou a v zadní části dvěma poli čaských placek. V předním traktu bývala kuchyně s pecí. Dům prošel přestavbou v první polovině 19. století a dnešní podobu získal v roce 1889, kdy bylo hrázděné patro nahrazeno cihelným zdivem. Síň zaklenutá valeně s pětibokými výsečemi.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý domek, jen škoda že se člověk nepodívá do toho sklepa.

Mapa

Fotografie

IMG_0742