Loket - dům čp. 69/7

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Tento dům stojí v těsné blízkosti hradu, a byl vystavěn v 2. polovině 19. století. Uvnitř tohoto domu se nachází prodejna suvenýrů, ale co je mnohem více zajímavé, a proto si myslím, že stojí i tato prodejna za návštěvu je to, že se uvnitř tohoto domu nachází zachráněné fresky, které sem byli převezeny ze zámku v obci Kostelní Bříza. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Volně stojící zděný omítaný jednopatrový dům o 5 x 2 osách, strmá střecha sedlová krytá eternitem. Fasády hladké, na průčelí s plochou kordonovou a profilovanou hlavní římsou. V přízemí uprostřed šířkově disponovaného průčelí obdélné dveře a po jejich stranách po jednom obdélném okně v líci. Stejných 5 oken v patře. Ve štítových zdech okna různě rozložená (menší ve 2 pořadích, také ve štítech). Středem přízemí prochází chodba ke schodišti do patra. Je plochostropá, stejně jako místnosti v obou podlažích."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-15244577

Dojmy: Tento dům není podle mne moc zajímavý, nachází se zde prodejna hradních suvenýrů. Co je podle mne, ale zajímavé je, že se zde nachází fresky z rozpadajícího zámku v Kostelní Bříze.

Mapa

a

Fotografie

×