Loket - dům čp. 17/66

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Na povrchu je dům barokního vzhledu, avšak uvnitř má dochovanou gotickou dispozici, a dokonce i některé zachované klenby. Dům stojí na historickém náměstí v Lokti, kde poukazuje a budí dojem dob minulých. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dům je řadový, zděný, omítaný a jednopatrový o třech osách. Střecha je sedlová s pěti vikýři a krytá eternitem. Průčelí je členěno kordonovou a hlavní římsou. Střední vstup a okna v přízemí jsou zaklenuta polokruhem. V patře jsou obdélná okna v profilovaných šambránách na podokenní římse. Přední část chodby je klenuta plackami na stlačených pasech a zadní část je klenuta segmentovou valenou střechou. Vlevo od chodby je místnost s plackami na stlačených pasech. Dále je schodiště a za ním klenuty stropy segmentově na traversy. Vpravo od chodby jsou valené klenby s nestejnými dvojicemi styčných výsečí. Celé patro je plochostropé. Sklep je kolmý k průčelí a má lomenou valenou klenbu, prostora před ním je klenuta nepravidelnou stoupavou valenou klenbou z lomového kamene."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=1254579&sequence=83&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Loket&municipalityPart%5B0%5D=Loket&page=4&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavý domeček, který byl zrovna v době mé návštěvy na prodej. :D

Mapa

Fotografie

IMG_0772
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde