Loket - dům čp. 16/68

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Nárožní barokní dům, stojí na okraji náměstí, směrem k novému mostu nad řekou Ohří. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Je to nárožní zděný, omítaný jednopatrový dům 4 x 3 osách. Střecha je valbová na straně k mostu polovalbová s lichoběžníkovým čtyřosým štítem, na něm prkny imitováno hrázdění. Nad vstupním průčelím jsou tři vikýře do podkroví a dva menší nad nimi na půdu. Krytina je eternitová. Fasáda je členěna kordonovou a profilovanou hlavní římsou a při nárožích lizénami. Obdélná okna v plochých šambránách na podkrovní římse. Okno vlevo od vstupu je se segmentově zakončeným světlíkem, širší se stlačeným záklenkem. Dvorní fasáda je hladká. Střední chodba má v předu valenou klenbu půlkruhového průřezu se dvěma páry stýkajících se výsečí, vzadu segmentovou. Vlevo od chodby jsou tři místnosti: první s křížovou klenbou na kulových pilířích, druhá po poslední opravě plochostropá, třetí proti novému schodišti, klenuta valeně s jednou pětibokou výsečí, kolmo k štítovému průčelí. Vpravo od chodby je valeně klenutá místnost s pětibokými a štukovým eliptickým rámem a za ní další místnost plochostropá. Rovné stropy má také patro a podkroví. Sklepy o dvou prostorách klenuty valeně půlválcovou kamennou klenbou."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=1248419&sequence=75&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Loket&municipalityPart%5B0%5D=Loket&page=3&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Bohužel jsem o něm nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

IMG_0773
„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde