Loket - Děkanství

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Zajímavé pravděpodobně barokní děkanství, které má svou spojitost s kostelem sv. Václava. Loket bylo jedno z hlavních míst zdejšího kraje, tudíž se ani není čemu divit, že zde je jedno ze sídel katolické víry. Děkanství bylo v Lokti ustanoveno již v roce 1574. Popis stavby si zde dovolím citovat:

"Objekt situován v pozadí parcely při městské hradbě. Je zděný, omítaný, jednopatrový s předstupujícím středním dvoupatrovým rizalitem v šíři tří okenních os, ukončeným trojúhelníkovým štítem. Přízemí a patro rizalitu má pásovou rustiku. Okna prvního patra mají rovné nadokenní římsy, okna II. patra šambrán. Levé křídlo o 2 okenních osách. Vpravo nástupní kryté schodiště, otevřené půlkruhovým obloukem s profilovanou archivoltou a zakončeno nepravidelně řešeným štítem. Průčelí k Ohři členěno shodně. Střechy sedlové, kryté taškami a plechem. V přízemí rizalitu při průčelí chodba klenutá sledem českých placek. Vpravo prostor rovněž s českými plackami. Dále prostor klenutý valeně s výsečemi. V přízemí levého křídla lunetová klenba na střední pilíř a další s klášterní klenbou. Z druhé strany chodby místnost s českými plackami a vzadu valené klenby. Podél bývalé hradby dva sklepy valeně klenuté, přístupné mírně lomeným portálem. Po levé straně objektu přízemní zděný trakt bývalých chlévů. Okna pravoúhlá, s profilovanou šambránou. Uvnitř valeně klenuto s pětibokými výsečemi. Celý areál uzavřen zdí do Kostelní ulice. Průčelí dvouosé s 2 profilovanými arkádami."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=791956&sequence=41&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Loket&municipalityPart%5B0%5D=Loket&page=2&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Hezky udržovaná stvaba, ze které bohužel není moc vidět.

Mapa

Fotografie

IMG_0690
IMG_0709
IMG_0705
IMG_0703
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde