Královské Poříčí - pomník Horníkům

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Pomník stojí uprostřed bývalé hornické kolonie. Jsou to dva kamenné kvádry, na horním je vytesaná dívka, která drží v rukou obrannou věž s cimbuřím. Na kvádrech jsou destičky, na kterých je nápis:

Zdař bůh! Všem horníkům, kteří těžili uhlí v šachtách a lomech na území obce Královského pořičí od roku 1872.

Obec Královské pořičí

Sokolovská Uhelná a. s.

18. září 1999

Lomy

Vilém, Marie - K. Poříčí

Družba - Nové Sedlo

Jíří - Vintířov

Doly

Bernard, Marie, Vilém, Jindřich - Král. Poříčí

Bedřich, Anna - Jehličná

Jednota - Lipnice

Dojmy: O tomto památníku jsem bohužel nenašel žádné informace.

Mapa

Fotografie

IMG_0782
IMG_0781
IMG_0780
IMG_0779
IMG_0777
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain