Královské Pořičí - Nový hřbitov

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Když již nestačil starý hřbitov byl přesunut na místo nové, k tomu došlo pravděpodobně v průběhu 19. století. Byla zde vybudována kaplička/márnice/domov hrobníka. Na hřbitově je dodnes dochovaných několik starých náhrobků, na kterých se dodnes dochovali pro zdejší oblast typické porcelánové fotografie.

Dojmy: Bohužel jsem nenašel mnoho informací a tomto hřbitově a naučnou tabuli jsem si nevyfotil.

Mapa

a

Fotografie

×