Královské Pořičí - statek Bernard

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Společnost Britannia, která vlastnila zdejší pozemky a provozovala zde těžbu uhlí, po 1. světové válce si začala zajišťovat vlastní zásobování potravinami. Vybrala si proto území poblíž nedalekého dolu Bernard, který převzala v roce 1880. Pro potřebu zajišťování potravin vybudovala společnost Britannie hospodářský dvůr, který byl postaven v tradičním chebském stylu hrázděných staveb roku 1922. Celý komplex zahrnoval kromě obytných a správních budov, také stáje, kůlny, stodoly, mlékárnu a kurníky. Vedle statku stojící stodola, zde stála již dříve. Je o 15 let starší nežli samotný statek, a pochází z roku 1907.

Po roce 1945 hospodářství převzali Falknovské hnědouhelné doly, a probíhala zde soustavná hospodářská činnost. Od roku 1989 zde byla výkrmna vepřů až do roku 1993. Od té doby celý statek vytrvalé chátral. V roce 1994 si pronajala obec Královské Poříčí celý statek, se záměrem rekonstrukce, která probíhala až v letech 2005 - 2006. Díky tomu vzniklo centrum tradičních řemesel, které nabízí ukázku živých tradičních řemesel turistům a dalším zájemcům.

Zdroj: http://www.statek-bernard.cz/historie

Dojmy: Nádherně zdobený hrázděný areál.

Mapa

a

Fotografie

×