Krásná Lípa - kostel sv. Josefa

Informace

Navštíveno: 12. 4. 2017

Historie: Tento kostel stojící na okraji vsi Krásná Lípa je obklopen starým hřbitovem. Kostel byl původně gotickou stavbou, která byla na konci 18. století barokizována. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kostel být udržován a pozvolna chátral. V době mé návštěvy kostel chátral a rozpadal se nadále. Popis celé stavby si zde dovolím citovat:

“Zděná omítaná orientovaná budova. Půdorys se skládá z podélného jednolodí, polygonálního závěru, obdélné sakristie a při jižní straně hranolovité věže. Západní průčelí je hladké, ukončeno trojúhelníkovým štítem, prolomeno dvěma segmentovými okny a v ose pravoúhlým portálem se žulovým hladkým ostěním. Boční fasády nečleněny, okna se segmentovými záklenky. Věž má v přízemí pravoúhlý portál s nárožními uchy, dělící pásovou a korunní profilovanou římsu. Okna v půlkruhových záklencích. Střechy kryty břidlicí. Interiér lodi i presbytář nečleněny, plochostropé. Při západní, severní a jižní straně vestavěna dřevěná kruchta, podpořena sloupky a poprsníkem, z kuželkové balustrády.“

Zdroj: http://www.kraslice.cz/m/turista/vyznamne-kulturni-pamatky/krasna-lipa/

Dojmy: Pěkný venkovský kostel, kterému by neublížila menší oprava.

Mapa

a

Fotografie

×