Krásná Lípa - kostel sv. Josefa

Informace

Navštíveno: 12. 4. 2017

Historie: Tento kostel stojící na okraji vsi Krásná Lípa je obklopen starým hřbitovem. Kostel byl původně gotickou stavbou, která byla na konci 18. století barokizována. V době mé návštěvy kostel pomalu chátral a rozpadal se. Popis celé stavby si zde dovolím citovat:

“Zděná omítaná orientovaná budova. Půdorys se skládá z podélného jednolodí, polygonálního závěru, obdélné sakristie a při jižní straně hranolovité věže. Západní průčelí je hladké, ukončeno trojúhelníkovým štítem, prolomeno dvěma segmentovými okny a v ose pravoúhlým portálem se žulovým hladkým ostěním. Boční fasády nečleněny, okna se segmentovými záklenky. Věž má v přízemí pravoúhlý portál s nárožními uchy, dělící pásovou a korunní profilovanou římsu. Okna v půlkruhových záklencích. Střechy kryty břidlicí. Interiér lodi i presbytář nečleněny, plochostropé. Při západní, severní a jižní straně vestavěna dřevěná kruchta, podpořena sloupky a poprsníkem, z kuželkové balustrády.“

Zdroj: http://www.kraslice.cz/m/turista/vyznamne-kulturni-pamatky/krasna-lipa/

Dojmy: Pěkný venkovský kostel, kterému by neublížila menší oprava.

Mapa

Fotografie

IMG_1166
IMG_1164
IMG_1162
IMG_1160
„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde