Kraslice - budova Fary

Informace

Navštíveno: 16. 6. 2017

Historie: Budova Fary byla vystavěna pravděpodobně v barokním slohu nejpozději v 1. polovině 18. století, jelikož je již zachycena na mapě I. vojenského mapování z let 1764 - 1768, ale může být i mnohem starší. Následně původní budova fary byla buď stržena a vystavěná nová, či jen přestavěna, a to se stalo pravděpodobně v letech 1892 až 1896, kdy byl přestavován zdejší kostel Božího Těla bratry Koenigy z Kynžvartu a Chebu. Toto usuzuji z toho důvodu, že fara nese mnoho podobných znaků jako novostavba kostela. Uvnitř fary se nachází jeden menší unikát, a to pozdně gotická socha sv. Jakuba, která sem byla přemístěna z kostela sv. Jakuba ze Sněžné.

Dojmy: O této budově jsem bohužel nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×