Kamenný Dvůr - zámek Kamenný Dvůr

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Původně na území dnešní vsi Kamenný Dvůr stál dvůr, který byl v majetku rodu Leuchtenbergů. Později se z něho stala tvrz a okolo ní vznikla vesnice. Obě jsou již připomínané v roce 1370. Následně v roce 1509 Jetřich z Gutštejna připojil vesnici s tvrzí k městu Kynšperk, kam následně patřily již trvale. Koncem 18. století nechalo město Kynšperk na místě původní tvrze vybudovat pozdně barokní zámek. V roce 1840 koupil zámek od města Kynšperk rod Haase, který na něm sídlil až do odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války. Po něm se na zámku usídlila Československá armáda a následně zámek chátral a postupně se rozpadal. V roce 2004 koupil zámek soukromý majitel, který jej následně zrekonstruoval podle historicky doložených materiálů. Nyní slouží zámek především jako hotel.

Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=576&PARAM=11&tid=36062

Dojmy: Malebný a hezky opravený zámek. Dovnitř jsem si ale netroufl.

Mapa

a

Fotografie

×