Kostelní bříza - zámek Kostelní Bříza

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2017

Historie: Zámek stojí ve vesnici Kostelní Bříza a nechal jej roku 1767 vystavět Jan Václav Turba, který ho vystavěl na místě staršího panského sídla, a zapojil do hospodářského dvoru. Nad vchodem do zámku z parku byla umístěna litinová deska s datací 1679, a na vchodu ze dvora byli dvě litinové plastiky s motivy stětí sv. Jana Křtitele, které pravděpodobně pocházeli z 17. - 18. století z rotavský železáren. Zámek byl původně patrová obdélná stavba s mansardovou střechou a volským okem, rozsáhlou půdou, dvěmy obloukovými portály a okny se šambránami. V roce 1944 se zde údajně nacházel modrý pokoj, ve kterém byla schůzka německé šlechty, která se pokoušela o atentát na Hitlera. Po 2. světové válce získali zámek státní statky Sokolov a agrokombinát Sokolov, ale ti se o něj moc nestarali a zámek chátral. V 90. letech 20. století získala zámek soukromá osoba, a ta v roce 2007 požádala o vyškrtnutí ze seznamu kulturních památek. Ještě v době kdy zámek vypadal v relativně dobrém stavu, nacházely se na zámku zajímavé fresky, které byly zachráněny a převezeny na zámek v Kaceřově, a také do jednoho z domů v Lokti, který je také na těchto stránkách i s vyfocenými freskami. V době mé návštěvy zámku se dochovaly jen obvodové zdi, které se pomalinku chýlí ke svému konci a pádu. Zámecká zahrada je nadále kulturní památkou, a je udržována.

Zdroj: http://kostelnibriza.cz/pamatky/zamek/

Dojmy: Další smutná ukázka zacházení s naším kulturním dědictvím, ale co se dá dělat.

Mapa

a

Fotografie

×