Kostelní bříza - hostinec čp. 16

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2015

Historie: První zmínky o hostinci v Kostelní Bříze pocházejí již ze Šlikovského urbáře z let 1523 - 1525, v té době je majitel hostince uveden pouze jako kretschmar, což je v překladu Krčmář. Dne 12. března 1615 vyhotovil majitel zdejšího statku Friedrich Winkler z Heimfeldu seznam obyvatel a majetku, kdy byl uveden i krčmář, a v té době to byl Johann (Hans) Mahnert, který měl za ženu Reginu, a jejich jediný syn se jmenoval Adam. Když panství koupil v roce 1688 Julius Erdmann Antonín z Groppau, tak v době vlastnictví panství byla zmíněná osoba jménem Lorenz Lippert, o kterém je napsáno, že se jednalo o správce a hostinského na statku Kostelní Bříza. Dne 20. srpna 1733 šlechtic odkázal hospodu v Kostelní Bříze i s příslušenstvím Lorencovi. Lorenc zemřel dne 19. srpna 1738 a v testamentu uvedl jako dědice jeho majetku svou manželku Magdalenu, rozenou Wagnerovou a své děti. Ti hned po získání majetku prodali tři díly polí ležících naproti Arnoltova vrchnosti a dále v hospodě podnikali. Nakonec hospodu zdědil Karl Josef schimmer dne 3. října 1777. V té době byl hostinec osvobozen od nevolnictví a poddanství a již měl číslo popisné 16. Dne 10. listopadu 1789 si Karl Schimmer půjčil 3 500 zlatých na nákup statku Hasenbühl, ale také na vlastní potřebu, která není blíže specifikována. Pravděpodobně se jednalo o přestavbu je hostince do současného stavu. Po Karlovi získala hostinec jeho jediná dědička Eva Margareta Kefersteinová, která jí dne 9. října 1809 prodala Georgovi Adamovi Riedlovi z Týmova. Rodina Riedlová, i když byla ve finanční tísni kvůli hypotečnímu zatížení hostince, tak si ho ponechala až do 30. let 19. století. Následně převzal provoz hospody hostinský Josef Anton Hopf, který se sem nastěhoval i s rodinou. Díky uvolnění feudální vztahů za Rakouska-Uherska, započalo vznikat podnikání v důsledku toho na konci 19. století nebyla zde hospoda jedna, ale dokonce jich bylo šest. Rodina Hopf provozovala hostinec až do 1. září 1919, kdy jíj prodali panu Franzi Zartnerovi, jež vlastnil v Kostelním Bříze hospodu v čp. 32. Dále již hostinec měnil majitele poměrně často. Někdy na rozhraní 19. a 20. století byl přestavěn a změnil se na hotel pod názvem bílý kůň. Po konci 2. světové války započal pomalé chátrání stavby. Dne 23. srpna 1974 byl hostinec zařazen na seznam kulturních památek, ale i tak nadále chátral. Nakonec naštěstí stavba neschátrala natolik, aby byla stržena jako většina staveb zde v kostelní bříze a dochovala se do dnešních dnů. Celá stavba je vystavěna jako patrové stavení, kde přízemí je zděnné pravděpodobně z lomového kamene, ale tím si nejsem úplně jist, a patro je pak hrázděné a tím hrázděním bohatě zdobené.

Zdroj: http://kirchenbirk.cz/historie/dejiny-hostince-cp-16/

Dojmy: Nádherná hrázděná stavba.

Mapa

a

Fotografie

×