Boží muka

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2015

Historie: Tyto bohatě zdobená boží muka byla vztyčena v roce 1895. Na kruhovém sloupku je usazena hlavice s nikou, ve které je reliéf sedící Madony s dítětem. Sloupek je víceméně chudý na výzdobu, ale hlavice je bohatě zdobená. Boží muka stojí naproti hostinci čp. 16.

Zdroj: http://kostelnibriza.cz/pamatky/bozi-muka/

Dojmy: Pěkná drobná památka, na které si dal někdo hodně záležet.

Mapa

Fotografie

IMG_1108
IMG_9528
IMG_9525
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde