Horní Slavkov - Zádušní lucerna

Informace

Navštíveno: 7. 5. 2016

Historie: Tato zádušní svítilna původně patřila k hrobu Slavkovského Hejtmana Georga Hasslera, ale v době přestavby hřbitova v roce 1685 byli obě tyto památky přesunuty na svá současná místa. Lucerna nyní stojí kousek pod děkanstvím, na schodech směrem ke kostelu sv. Jiří. Lucerna je v gotickém stylu a byla vztyčena přibližně ve stejné době, jako byl vytvořen náhrobek, tedy přibližně v roce 1561. Zde budu citovat popis od pana Jiřího Linharta: "Na nizoučkém osmibokém soklu je vztyčen sloupek s osmi vzhůru spirálovitě se vinoucími pásy s vegetativními symboly. Jasně jsou k poznání makovice a žaludy, pak jsou tam nějaké květy, které neumím přiřadit k žádné rostlině, šišky, které by snad mohly být chmelovými šišticemi, a nakonec něco, co vypadá jako hrozen vína. Nad tím vším, podepřená třemi gotickými kraby, je umístěna trojboká otevřená kaplička, do které se kdysi vkládala lucerna."

Zdroj: http://www.jiri-linhart.cz/ostatni-kamenne-pamatky/hasslerova-zadusni-svitilna-v-hornim-slavkove/

Dojmy: Zajímavá a krásně zdobená malá památka.

Mapa

a

Fotografie

×
„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich