Horní Slavkov - dědičná odvodňovací štola Kašpara Pluha

Informace

Navštíveno: 15. 2. 2017

Historie: Okolí Horního Slavkova bylo vždy bohaté na rudní zásoby. Již Keltové a Slované se zajímali o zdejší ložiska cínu, největší rozmach ale nastává až ve středověku. Přesněji roku 1494 kdy panství získal rod Pluhů z Rabštejna. Nejdříve Jan Pluh vydal roku 1507 horní řád pro těžbu stříbra a následně roku 1509 i pro těžbu cínu. Dne 1. ledna 1548 udělil král Ferdinand I. městům Horní Slavkov, Krásno, a Čistá královský horní řád. Díky tomu v Horním Slavkově na vrcholu své slávy žilo až 10 000 Horníků.

Když se pomalu dostávala těžba v průběhu 1. poloviny 16. století, do větších a větších hloubek, tak začali vznikat dědičné štoly, které sloužili k odvodňování důlních děl. Nejvýznamnější je štola Kašpara Pluha, který panství vlastnil v letech 1537 - 1547. Ražbu nechal započnout v roce 1539, aby odvodnil nejvydatnější ložisko, v oblasti Huberova pně, který se nachází poblíž Krásna. Protože tato dědičná štola byla důležitá tak měla mnoho privilegií jako úlevy na daních apod. Celková částka, na kterou tato štola vyšla byla 70 000 zlatých, tuto obrovskou sumu zaplatil rod Pluhů, bohatí měšťané, hornické společnosti a další investoři. Nakonec byla práce na štole dokončena v roce 1655, kdy měřila 5,9 km a byla ve hloubce 117 m, celkem se skládá z 7 překopů, 13 světlíků a 4 šachtic. Štola fungovala až do 2. poloviny 20. století, kdy sloužila jako odvodňování uranových dolů. Do dnešních dnů se dochovali jen kousky štoly, jelikož je zde mnoho závalů, ale voda touto štolou neustále protýká.

Portál, který stojí u štoly byl v průběhu 19. století, osazen pamětní deskou, z roku 1539, která se nyní nachází v hornickém muzeu v Horním Slavkově, když byla sundána tak místo originálu, sem byla umístěna kopie této desky z roku 1998.

Zdroj: http://www.sokolov-vychod.cz/index.php?oid=4185562

Dojmy: Bohužel v době návštěvy zde nebyla mramorová deska. Možná je rozbitá, ukradená anebo v rekonstrukci, ale nebyla zde.

Mapa

a

Fotografie

×