Horní Slavkov - kostel sv. Anny

Informace

Navštíveno: 7. 5. 2016

Historie: Kolem roku 1500 byl pozdně gotický špitální kostel sv. Anny spolu se špitálem postaven na místě starší gotické kaple sv. Anny ze 13. století. Následně roku 1542 sem byli pověšeny zvony a rolu 1565 určil český král Maxmilián II. Habsburský nadání pro zdejší špitál.

Když zachvátil Horní Slavkov ničivý požár dne 4. května 1713, tak lehl popelem i samotný kostel se špitálem. Hned na to byl roku 1728 kostel i špitál barokně obnoven, a to tak že byli použity původní zachované zdi jak kostela, tak špitálu, takže se zachoval díky tomu i původní půdorys. Nově byli na kostel pověšeny zvony dva, které museli být znovu ulity v Chebu a následně je nechali pokřtít ve Waldsassenu. V témže roce byly umístěny do tohoto kostela nové barokní varhany od varhanáře jménem Johann Leopold Burkar.

Během let 1726 - 1780 byla v kostele udělána nová výzdoba, na které se hlavně podílel místní malíř Elias Dollhopf když daroval kostelu roku 1771 dva obrazy, a to obraz sv. Eliáše a obraz Panny Marie Dobré Rady. Následně v roce 1772 vymaloval strop nástěnnými malbami spolu s neznámým malířem na náklady rychtáře Johanna Steinmüllera.

V roce 1834 bylo potřeba opravit zdejší varhany, a tak se toho ujal varhanář ze Žďáru u Doupova jménem Gottlieb Hanke. První světová válka se na tomto kostelu špatně poznamenala, když roku 1916 tu byli zrekvírované zvony pro vojenské účely. Ale následně roku 1918 byli restaurovány tři olejové malby od neznámého autora.

Když v po roce 1945 došlo k odsunu Němců, tak kostel začal pomalu chátrat, sice byl roku 1958 zapsán do památkového katalogu pod číslem 31525/4-574 a někdy v 60. letech byla daná nová došková střecha, ale i tak chátral dál.

V roce 1996 provedl akademický malíř Václav Potůček zajištění ohrožených fresek v důsledku chátrání. Roku 1998 se do kostela vloupali zloději, ale jelikož zde nenašli nic cenného, tak alespoň ukradli dřevěnou barokní sochu Panny Marie, která byla kopií původní sochy Panny Marie ze 14. století, ale ze strachu že ji neprodají a že je chytí sochu raději spálily. V té době se již kostel nacházel v tak špatném stavu, že zde již museli být přerušeny bohoslužby.

Až v roce 2004 začala Římskokatolická farnost v Horním Slavkově s rekonstrukcí kostela, tedy alespoň s jeho zajištěním, kdy na to přispěl karlovarský kraj částku 70 000 kč. V letech 2011 - 2015 farnost v Lokti započala práce na záchranu tohoto kostela, kdy kraj opět přispěl tentokrát částku 360 000 kč. I když je zde snaha tento kostel obnovit, je to přeci jen běh na dlouhou trať, prozatím jsou alespoň původní fresky zachráněny stejně tak interiér.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/horni-slavkov-kostel-sv-anny

Dojmy: Pěkný kostelík, který je bohužel velmi poškozený zubem času.

Mapa

a

Fotografie

×
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich