Horní Slavkov - dům čp. 7

Informace

Navštíveno: 7. 5. 2016

Historie: Původní renesanční dům byl vystavěn někdy v průběhu 16. století a následně v 19. století a na počátku 20. století prodělal dům několik přestaveb, které dali domu současný secesní vzhled. Je to jeden z dokladů původní zástavby tohoto města.

Popis stavby: "Řadový, zděný, omítaný jednopatrový dům se sedlovou střechou. Původně byl celý dvoupatrový se strmou stupňovitou sedlovou střechou. Dnes pouze pravá uliční osa dvoupatrová. Ve dvoře vstupní, kamenný portál, další trakt a menší objekt. Fasáda o třech okenních osách se štukovou výzdobou vegetabilních motivů. Vpravo vstupní kamenný portál s půlkruhovým záklenkem, Vlevo vstup a okno do obchodu s obloukovými záklenky. Okna prvního patra pravoúhlá, členěná. Střecha sedlová krytá plechem. Vstupní chodba zaklenuta křížovou hřebínkovou klenbou, stejně jako místnost vpravo. Vzadu nástup na schodiště do patra. Patro převážně plochostropé."

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-15429338

Dojmy: Pěkně zrekonstruovaný dům

Mapa

a

Fotografie

×