Dolní Rychnov - křížek

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2017

Historie: Tento jednoduchý litinový kříž v kamenném podstavci byl vytvořen nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je poprvé zachycen na mapě katastru z let 1824 - 1843, ale může být i starší. Zatímco kříž je poměrně bohatě zdobený, tak podstavec je velmi jednoduchý. Po odsunu německého obyvatelstva pravděpodobně tento kříž pozvolna chátral, až nakonec bylo přistoupeno k jeho rekonstrukci, která mu vdechla jeho vzhled, a která dokládá proč zde nejsou žádné nápisy, ani datace.

Dojmy: Bohužel jsem o této památce nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde