Dolní Hluboká - kaple sv. Prokopa

Informace

Navštíveno: 26. 3. 2017

Historie: Hraběnka Marie Antonie z Questenberka nechala v letech 1754 - 1755 vystavět pozdně barokní kapli, která byla postavena na návsi vesnice Dolní Hluboká (Unter Tiefenbach). Ze všech lidí, kteří na stavbě pracovali, byl známí jen mistr Carl Ristiger, který pracoval na štafírování oltáře a soch. Do interiéru kaple byli darovány dvě sochy, a to socha Panny Marie Krásenské a socha sv. Jana Nepomuckého. Dne 4. července 1755 pak došlo na slavnostní vysvěcení, a kaple připadla svou farou pod křídla kostela sv. Jiří v Bečově.

Když došlo na vysídlení německého obyvatelstva v roce 1945, tak kaple přestala být udržována a začala chátrat. Interiér kaple byl buď rozkraden, anebo zničen (no jo jsme hold v Čechách). Následně ji náš stát dne 3. května 1958 zapsal do památkového katalogu pod číslem 34672/4-645. V roce 2000 byla kaple již v naprosto dezolátním stavu, a tak se město Krásno, které je vlastníkem kaple rozhodlo provést rekonstrukci. Ta proběhla v letech 2001 - 2002, kdy byl obnovený vnější vzhled kaple (nová střecha, omítnutí, opravy). V roce 2017 při mé návštěvě bylo vidět že se chystá i oprava interiéru, ale je otázkou, jak bude vše pokračovat.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dolni-hluboka-kaple-sv-prokopa

Dojmy: Pěkně udržovaná kaple, v době mé návštěvy šlo nahlédnout i dovnitř, vypadá to, že se bude opravovat i vnitřek.

Mapa

a

Fotografie

×