Chodov - socha sv. Šebestiána

Informace

Navštíveno: 1. 1. 2017

Historie: Raně barokní sochu sv. Šebestiána nechal zřídit v roce 1673 majitel tehdejšího panství Chodov Johann Wilhelm z Plankenheimu. Socha byla vztyčena na rozcestí cest do Božíčan a Mírové, východně od vesnice Chodov. V těchto místech se také nacházelo městské popraviště, které tu bylo do roku 1786, od té doby se těmto pozemkům říkalo Öder Galgen (Pustá šibenice). Na konci 2. války po odsunutí německého obyvatelstva, socha postupně chátrala, až nakonec roku 1986 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci sochy, která současně byla přesunuta na současné místo ke vstupu na městský hřbitov. Při rekonstrukci fasády kostela sv. Vavřince v létě roku 2006, z obavy poškození sochy, ale také z důvodu poškození plastiky vandaly, kteří vylámaly z plastiky šípy, došlo k další rekonstrukci.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chodov-socha-sv-sebestiana

Dojmy: Již trochu zašlá socha, která postává u vstupu na hřbitov.

Mapa

a

Fotografie

×