Chodov - Boží muka

Informace

Navštíveno: 1. 1. 2017

Historie: Kamenná boží muka v raně barokním stylu nechal zřídit v roce 1672 pán panství Johann Wilhelm z Plankenheimu. Původně stály naproti budově staré fary uprostřed města Chodov. Na tom samém místě, ale již ve velmi zchátralém stavu, stály ještě v roce 1897. Roku 1898 kvůli dláždění náměstí byly přesunuty na nynější místo, a při té příležitosti i zrestaurované. Po vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války, boží muka přestal být udržována a postupně chátrala. Dne 3. května 1958 byla zapsána do seznamu kulturních památek České republiky pod číslem 40193/4-598. V roce 2011 město Chodov nechalo zrestaurovat tyto boží muka.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chodov-bozi-muka

Dojmy: Malá barokní kaplička stojící u hřbitovní zdi.

Mapa

a

Fotografie

×
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde