Bublava - dům ev. č. 71

Informace

Navštíveno: 16. 6. 2017

Historie: Pěkná horská roubená lidová stavba, která byla vystavěna pravděpodobně v průběhu 19. století, ale může být i starší. Stavba byla vystavěna jako roubená přízemní chalupa, která má štíty kryté bedněním. Po odsunu německého obyvatelstva přestalo být stavení více méně udržováno a pozvolna chátralo. Stavba je trochu ukrytá vysokým křovím a stromy. A je dokladem původní zástavby Bublavy.

Dojmy: Bohužel jsem nenašel o této stavbě žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×