Zdiměřice

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Zdiměřice je vesnice ležící přibližně 1 km na severovýchod od města Jesenice. První zmínka o obci Zdiměřice pochází z roku 1363, kdy byla obec společně se Zvolí a Ohrobcem prodána Volflinem Meinhardovým, tehdejším novoměmstským rychtářem, zbraslavskému klášteru za 1350 kop grošů. V té době se v obci nacházela tvrz svobodného zemana Slavibora a v okolí obce se nacházel les. V roce 1407 vyznal Bedřich, tehdejší opat zbraslavského kláštera, že se souhlasem celého konventu byly Zdiměřice postoupeny klášternímu podsklepníkovi. V roce 1420 byla obec zabrána Novoměstskými. V průběhu 16. století přešla obec společně s Vestcem, Jesenicí, Horními a Dolními Jirčany a Štědříkem do majetku purkrabství na Pražském hradě. Roku 1594 koupil celé toto území Kryštof Želinský ze Sebuzína, který měl sídlo na zámku v Dolních Břežanech. Tím se Zdiměřice staly na několik století součástí panství Dolních Břežan, které existovalo až do roku 1715, kdy se stalo majetkem Pražského arcibiskupství. V roce 1626 byly Zdiměřice společně s Dolnobřežanským panstvím postoupena Polyxeně Donínové z Hrušova, tetě předchozích majitelů. Od ní koupil panství Pavel Michna z Vacínova, v jehož rodině bylo panství následně až do roku 1673, kdy bylo prodáno hraběti ze Sienzendorfu Jiříku Ludvíkovi. Panství bylo obratem prodáno hraběti z Trautmansdorfu Janu Fridrichovi, jehož nejmladší syn se pak v roce 1696 ujal jeho správy až do roku 1715, kdy byl dvůr prodán. Během třicetileté války byla ves poničena, konkrétně v roce 1654. Na počátku 18. století bylo ve Zdiměřicích 6 polosedláků a 6 chalupníků. V roce 1816 vykonával ve Zdiměřicích funkci rychtáře Vojtěch Kulhavý. Na konci 19. století ve Zdiměřicích byla hospoda,majitelem byl po otci p. Skružný následně jeho zeť, pan Burda. Minimálně od roku 1833 se uprostřed obce musel nacházet rybník (Dolejší). Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Jesenice. V roce 1906 byla zahájena stavba silnice procházející skrze Vestec a spojující Šátalku se Zdiměřicemi. Ve 20. letech 20. století byl na území Zdiměřic v provozu lom, ze kterého byl využíván kamen na stavbu silnice z Jesenice do Zlatník. V roce 1930 se tato vesnice stala samostatnou obcí. Během druhé světové války na polích v okolí obce přistálo nouzově spojenecké letadlo. Na počátku 80. let 20. století bylo v obci zprovozněno veřejné osvětlení. Roku 1988 činila katastrální rozloha obce 357 ha. Zdiměřické děti chodily do spádové dvoutřídé školy v Osnici. Nejpozději od r. 1970 dojížděly děti do staré ZŠ v Jesenici a následně na druhý stupeň do Kunratic, jmenovitě Habětín, Zápotocký, Veselá atd. V roce 1961 se tato vesnice stala součástí obce Osnice a následně v roce 1980 se stala součástí obce Jesenice, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 1 107 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdim%C4%9B%C5%99ice_(Jesenice)#Pam%C4%9Btihodnosti

Dojmy: Velká vesnice, nacházející se severovýchodně od Jesenice, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1297
IMG_1307