Vrané nad Vltavou

Informace

Městský erb:

Vrane_nad_Vltavou_CoA_CZ

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Obec Vrané nad Vltavou se nachází asi 4 km jihovýchodně od Černošic. Kdy přesně byla tato tehdy vesnice založena nevíme. Jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 993 v listině zakládající Břevnovský klášter, jehož se tato vesnice stala majetkem. Tuto ves daroval klášteru kníže Boleslav II. V roce 1407 prodal Břevnovský klášter tuto ves Zbraslavskému klášteru. Během husitských válek ale Zbraslavský klášter o tuto ves přišel, a následně roku 1437 zapsal císař Zikmund tuto ves Matěji ze Skuhrova a Petrovi z Obořiště. Postupem času však Zbraslavský klášter tuto ves vyplatil a opět se stala jejich majetkem. Postupem času se tato ves stala majetkem karlštejnského Purkrabího Beneše z Weitmílu, ale po konfiskaci stavovského majetku roku 1622 tuto ves opět vykoupil a držel ji až do roku 1785. V tomto roce byl Zbraslavský klášter zrušen a ves připadla náboženskému fondu. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala součástí obce Skochovice. V roce 1950 se však stala tato vesnice samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2 663 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vran%C3%A9_nad_Vltavou

Zdroj: https://vranenadvltavou.cz/historie-obce/#obsah

Dojmy: Velká obec, nacházející se jihovýchodně od Černošic, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1089
IMG_1101
IMG_1109
IMG_1122
IMG_1095