Štěchovice

Informace

Městský erb:

1024px-Stechovice_PZ_CZ_CoA

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Městys Štěchovice (německy Stiechowitz) se nachází asi 29 km jižně od centra Prahy. Kdy přesně byla tato tehdy vesnice založena nevíme, jisté je že první písemná zmínka o ní pochází z roku 1205, kdy Přemysl Otakar I. potvrdil Štěchovice jako majetek ostrovského kláštera u Davle. V roce 1323 se pak v listině dozvídáme, že existovali dvě části Štěchovic a to Malé Štěchovice a Velké Štěchovice. Malé Štěchovice patřili Zbraslavskému klášteru. Po vyplenění tohoto kláštera roku 1420 již v roce 1421 byla tato část Štěchovic připojena k panství Hradištko, jež držel ostrovský klášter u Davle. Velké štěchovice pak patřili ostrovskému klášteru u Davle. Po vyplenění kláštera husity roku 1420, začalo zdejší panství se postupně rozpadat. V roce 1436 dal tak zdejším poddaným císař Zikmund svobodu, ale na protesty mnichů jim byly Štěchovice opět vráceny. V roce 1499 ale byly Štěchovice zastaveny Jeronýmovi ze Skuhrova. Následně někdy byly Štěchovice připojeny k panství Konopiště. V roce 1571 prodal Jan ze Šternberka Štěchovice Jiřímu Slepotickému ze Sulic, čímž se Štěchovice stali opět částí panství Hradištko. V roce 1612 je zmiňováno že majitelem toho tehdy již městečka se stal Adam Hozlauer z Hozlau. Tento muž byla ale součástí stavovského povstání, a tak mu byl zdejší majetek po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován. Po třicetileté válce byli Štěchovice součástí tří panství, a to panství Štěchovické, panství Davelské a panství Zbraslavské. V této době také byla ukončena zdejší těžba zlata, která v okolí Štěchovic probíhala. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se toto městečko stalo samostatnou obcí a svou samostatnost si udrželo až do současnosti. Nakonec v roce 2006 byl Štěchovicím vrácen status městyse. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2 075 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bchovice

Zdroj: https://www.stechovice.info/uvod-stary

Dojmy: Větší městys, nacházející se jižně od Prahy, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2086
IMG_2061
IMG_2073
IMG_2065
IMG_2124