Stříbrná Lhota - kaple

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Tato pozdně barokní kaple byla vystavěna někdy v průběhu 2. poloviny 18. století jako obecní kaple vsi Stříbrná Lhota. Dodnes si pak tato drobná kaplička zachovala svůj původní malebný vzhled.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-14504781

Dojmy: Malebná barokní kaplička, nacházející se ve Stříbrné Lhotě.

Mapa

a

Fotografie

×