Slapy

Informace

Městský erb:

Znak-Slapy

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Obec Slapy se nachází asi 4 km jižně od Štěchovic. První písemná zmínka o vsi (Zlapich) se objevuje dne 10. srpna 1292 v zakládací listině zbraslavského kláštera mezi majetkem, jímž král Václav II. tuto nově zřízenou instituci obdařil. V roce 1308 byly slapy vypleněny Bavorskými vojáky. V této době se zde nacházel opevněný dvůr s baštami, kam se uchýlilo několik mnichů, kteří se nakonec Bavorům vzdaly a vyplatili za sebe výkupné. Na počátku husitských válek po Čáslavském sněmu se staly Slapy součástí Karlštejnského panství. V roce 1436 zapsal císař Zikmund Slapy Jakubovi z Řitky a již roku 1437 je zapsal Jindřichovi z Kolovrat. Následně Zbraslavský klášter zdejší zboží vykoupil a stal se opět majitelem této vsi. V roce 1595 byly Slapy postiženy velkým požárem. V roce 1785 byl Zbraslavský klášter zrušen, a tak se Slapy stali majetkem královské komory. Odtud je zakoupil roku 1825 Karel Bedřich Korb z Weidenheimu. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato tehdy vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 866 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slapy

Zdroj: https://www.slapynadvltavou.cz/ou-slapy/historie-slap

Dojmy: Větší obec, nacházející se jižně od Štěchovic, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2290
IMG_2256
Kaple_Nanebevzetí_Panny_Marie_Na_Rovínku_(Q104981286)
IMG_2279
IMG_2294
IMG_2266
IMG_2223
IMG_2252