Senešnice

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Senešnice je vesnice nacházející se asi 4 kilometry na jihozápad od Bojanovic. Existence vsi je předpokládána asi od 11. a 12. století, kdy byly zde nalezeny stopy po těžbě zlata, písemné doklady se však nedochovaly. Písemné doklady vypovídají o hlubokém zlatém dolu na vrchu Pleši, prosperujícím za vlády Karla IV. ve třetí čtvrtině 14. století. První písemná zmínka pochází z roku 1603, kdy byla ves součástí dobříšského panství a držel ji Jan Libovický z Libovic. Během třicetileté války Senešnici ve dnech 22. a 23. října 1639 vydrancovali a vypálili žoldnéři, rota rejtarů Banérových. Po roce 1648 byla ves obnovena. Na jaře 1713 ves postihla morová epidemie. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Nová Ves. V roce 1950 se tato ves stala samostatnou obcí a o svou samostatnost přišla v roce 1980, kdy se stala součástí obce Bojanovice, kam patří dodnes. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 57 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sene%C5%A1nice

Zdroj: https://bojanovice.cz/historie/

Dojmy: Malá vesnice, nacházející se jihozápadně od Bojanovic, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2445
IMG_2432
bMeEF6
IMG_2438