Pohoří - krucifix

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Tento litinový kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem pravděpodobně někdy v průběhu 19. století, či na počátku 20. století. Kříž přestal pravděpodobně být udržován v průběhu 2. poloviny 20. století, ale nakonec byl buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoven.

Dojmy: Jednoduchý litinový kříž, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×