Okrouhlo - dům čp. 32

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Tato usedlost byla vystavěna někdy na počátku 19. století jako chalupnická usedlost. Původně se skládala tato usedlost z přízemního stavení krytého sedlovou doškovou střechou s kabřinci, z přilehlé stodoly a na protější straně z výměnku. Někdy v průběhu 20. století či na počátku 21. století prodělala tato usedlost bohužel nevhodnou úpravu, která smyla unikátní vzhled této usedlosti pro zdejší oblast. Naštěstí se však na stavbách zachovali původní kabřince.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2318217

Dojmy: Malebná vesnická usedlost, která je pro zdejší oblast unikátem.

Mapa

a

Fotografie

×