Mníšek pod Brdy - pomník Františka Xavera Svobody

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Tento pomník byl vytvořen jako vzdání pocty Františku Xaveru Svobodovy. Pomník byl vytvořen v roce 1941 sochařkou Marií Zlatníkovou a budovy fary. Bohužel nástup dalšího režimu nechal tuto sochu strhnout a tím došlo k jejímu poškození. Nakonec se však pomník dočkal své obnovy, která proběhla v roce 1969, kdy byla tato socha vztyčena na současném místě. A kdo byl vlastně tento muž? František Xaver Svoboda byl českým básníkem, dramatikem a spisovatelem. Narodil se dne 25. října 1860 v Mníšku pod Brdy. V Praze František Xaver vystudoval Reálné gymnázium v Ječné ulici. Zde ho vyučoval mj. Petr Mužák, manžel spisovatelky Karoliny Světlé, který v něm objevil malířské nadání. Následující studia na technice však nedokončil a věnoval se úřednické kariéře, která zajišťovala jeho literární činnost. Byl praktikantem pražského magistrátu (1884–1889), pak úředníkem Městské spořitelny v Praze. Od r. 1910, kdy odešel do výslužby, žil střídavě v Mníšku a v Praze. Literární činnost začal poezií jako epigon Jaroslava Vrchlického, později tvořil impresionistickou lyriku s polohami meditativními a vzpomínkovými. Ohlas vzbudily jeho románové cykly: Rozkvět (1898) a Řeka (1908–1909). Rozkvět je částečně autobiografický, vypráví o duchovním vzestupu podbrdského rodu v další generaci. Tématem kroniky Řeka je hledání etických norem pro vztah mezi mužem a ženou v měšťanské rodině, rozhodující silou je čistota ženské lásky, obrodnou moc na duši člověka má působení přírody. Byl také dramatikem, tvořil drama kriticky realistické až naturalistické, ve svých hrách usiloval o postižení lidského charakteru determinovaného prostředím – např. Směry života, Rozklad. Psal také veselohry, dodnes aktuální: Čekanky, Poslední muž. Veselohra „Poslední muž“, o despotickém otci rodiny, byla dvakrát zfilmovaná, podruhé pod názvem „Poslední mohykán“. Roku 1897 byl F. X. Svoboda zvolen dopisujícím členem České akademie věd a umění, od roku 1914 se stal pak i řádným členem. Tento muž nakonec zemřel dne 25. května 1943 a pochován byl na Slavíně na Pražském Vyšehradě.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Xaver_Svoboda

Zdroj: https://www.zpravyzmnisku.cz/2020/10/25/pred-160-lety-se-narodil-spisovatel-f-x-svoboda/

Dojmy: Jednoduchý pomník, který stojí v parku pod kostelem.

Mapa

a

Fotografie

×