Líšnice - dům čp. 58

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Kdy přesně byla tato vesnická usedlost vystavěna nevíme. Jisté je že je prvně zmíněna již v pobělohorském urbáři, kdy ji vlastnil rod Sosnů. V této době měla tato usedlost pravděpodobně roubené stavba. Někdy v době kolem roku 1790 prodal tuto usedlost Josef Sosna rodině Novákových, jejichž rod drží tuto usedlost do současnosti. Někdy kolem roku 1825 prodělala tato usedlost kompletní výraznou přestavbu v barokním slohu, čímž získala svou současnou bohatě zdobenou podobu. Dalších úprav se pak tato usedlost dočkala ještě v roce 1924, i tak si ale zachovala svůj původní barokní vzhled. Usedlost je vystavěna jako přízemní obytná zděná stavba, s bohatě zdobeným štítem krytá sedlovou střechou. Na tuto stavbu navazuje vjezdová brána, na kterou navazuje přízemní hospodářské stavení kryté polovalbovou střechou. V této podobě se pak zachovala usedlost do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2308486

Dojmy: Nejkrásnější usedlost zachovaná v této obci.

Mapa

a

Fotografie

×